Δευτέρα, 21 Μαΐου 2018

Η ταινία για την Άλωση

https://www.youtube.com/watch?v=VNWnPcl7iS8

Στον παραπάνω σύνδεσμο θα βρείτε την ταινία για την Άλωση της Πόλης

Οι εξελίξεις από τον 15ο ως το18ο αιώνα

Η θρησκευτική Μεταρρύθμιση.

Η Αναγέννηση

Τι ήταν η Αναγέννηση;

Βυζαντινή τέχνη