Πέμπτη, 15 Σεπτεμβρίου 2016

Εισαγωγή στην Ιλιάδα

Στο εισαγωγικό μάθημα:
• Θα γνωρίσουμε την Ιλιάδα και θα την κατατάξουμε χρονολογικά και θεματολογικά.
• Θα συζητήσουμε τη σχέση της Ιλιάδας με την ιστορία.
• Θα γνωρίσουμε το θέμα της Ιλιάδας και θα το διακρίνουμε από το περιεχόμενό του
• Θα καταλάβουμε πώς ο ποιητής πλέκει το περιεχόμενο του έργου του (δεκά­χρονος πόλεμος των Αχαιών εναντίον της Τροίας) γύρω από το θέμα του ιλιαδι­κού έπους (θυμός του Αχιλλέα).!
• Θα γνωρίσουμε και θα κατανοήσουμε βασικά στοιχεία, απαραίτητα για την παρακο­λούθηση του έπους, όπως: χρονολόγηση, δομή, μύθος και χρονικό παρόν (51 ημέ­ρες) του ιλιαδικού έπους.

• Τέλος θα συζητήσουμε ομοιότητες και διαφορές μεταξύ των δύο ομηρικών επών.

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου