Πέμπτη, 8 Δεκεμβρίου 2016

Διαβάστε ένα βιβλίο τα Χριστούγεννα


Επιλέξτε ένα βιβλίο από τη Βιβλιοθήκη, για να το διαβάσετε τα Χριστούγεννα. Δηλώστε εδώ ή σε εμένα προφορικά ποιο βιβλίο θα διαβάσετε και κατεβάστε το αρχείο "Παρουσίαση βιβλίου" όπου θα βρείτε οδηγίες για το τι ακριβώς πρέπει να προσέξετε κατά την ανάγνωση. Αυτό το βιβλίο θα μας το παρουσιάσετε στην τάξη με όποιο τρόπο επιλέξετε εσείς.
Συμβουλευτείτε πρώτα το αρχείο που αναφέρω παραπάνω, για να προσέξετε ιδιαιτέρως συγκεκριμένα σημεία που θα πρέπει να τονίσετε στην παρουσίασή σας.
Καλή διασκέδαση, γιατί η ανάγνωση ενός ωραίου βιβλίου είναι πραγματική διασκέδαση


Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου