Εργασίες


Εργασίες στη Βυζαντινή Ιστορία 

1) Ο Βυζαντινός στρατός και τα όπλα του
Πηγές
Wikipedia
Google – εικόνες
Θέματα εργασίας
Πότε ο Βυζαντινός Στρατός αρχίζει να υφίσταται, σαν οργανωμένο σύνολο;
Από ποια σώματα αποτελείται;
Ποια ήταν η στρατεύσιμη ηλικία;
Ποιες ήταν οι βασικές κατηγορίες του προσωπικού στον Βυζαντινό Στρατό;
Ποιες ήταν οι κατηγορίες των βαθμοφόρων;
Τι πρόβλεπε ο Στρατιωτικός Κώδικας;
Τι ποινές προβλέπονταν; (Δώστε κάποια παραδείγματα)
Πως ήταν τα όπλα και η ενδυμασία των στρατιωτών;
Τι έτρωγαν;
Πως ξεκινούσε μια εκστρατεία;

2η : Οι επιστημονικές γνώσεις και τεχνολογικές εφευρέσεις που επέτρεψαν την πραγματοποίηση των υπερπόντιων ταξιδιών για τις ανακαλύψεις των νέων χωρών (Φυσική, Γεωγραφία, Μαθηματικά, Τεχνολογία).
Πηγές-Οδηγίες 
http://83.212.104.204/EKBMM/Page?name=meleti&lang=gr&id=6&level=1  (Γνώσεις που είχαν οι Βυζαντινοί για διάφορες επιστήμες)
Συμβουλευτείτε το βιβλίο σας (ενότητα: Ανακαλύψεις νέων χωρών), εντοπίστε εφευρέσεις και αναζητήστε πληροφορίες και φωτογραφίες για την καθεμιά
  
3ηΗ παιδεία στο Βυζάντιο
Πηγές-Οδηγίες 
Google: πληροφορίες και εικόνες
Θέματα
Βαθμίδες εκπαίδευσης
Αντικείμενα διδασκαλίας (Μαθήματα)
Γραφική ύλη (Που και με τι έγραφαν;)
Μαθητές (αγόρια-κορίτσια)
Δάσκαλοι (αμοιβές)
Ποινές
Περίφημοι δάσκαλοι στο Βυζάντιο


4η :Περιγραφή και σχολιασμός της οργάνωσης και λειτουργίας ενός μεσαιωνικού μοναστηριού στη Δύση, και ενός μοναστηριού στην Ανατολή.
Πηγές
http://www.lordsandladies.org/medieval-monastery.htm (χρησιμοποιήστε τη μετάφραση του Google)
http://www.ducksters.com/history/middle_ages_monastery.php  (χρησιμοποιήστε τη μετάφραση του Google)
http://www.regia.org/church4.htm (χρησιμοποιήστε τη μετάφραση του Google)
http://www.imma.edu.gr/macher/hm/hm_main.php?el/D2.4.html (η μοναστική ζωή στο Βυζάντιο)
http://www.mountathos.gr/active.aspx?mode=el{1bb71778-73e0-407e-946b-ba79377d6121}View (φωτογραφίες μοναστηριών και ποιος ίδρυσε και πότε ιδρύθηκε η κάθε μονή
Google:  μεσαιωνικά μοναστήρια και μονές Αγίου όρους
  
5η :Συγκέντρωση και παρουσίαση χαρακτηριστικών εικόνων και κειμένων που αναφέρονται στην καθημερινή ζωή των Βυζαντινών
Θέματα
(γέννηση, γάμος, θάνατος, γιορτές, διασκέδαση, διατροφικές συνήθειες, ένδυση κ.λπ.)
Η γυναίκα, μέσα από βυζαντινά αντικείμενα και απεικονίσεις. Κοσμήματα, αντιλήψεις για το στολισμό, πληροφορίες από τις πηγές.
 
Παιδί και παιδική ηλικία μέσα από βυζαντινά κείμενα και απεικονίσεις. Ενδυμασία, παιχνίδια, παραστάσεις παιδιών. 
Οικιακός εξοπλισμός: επιτραπέζια σκεύη, διατροφή και ήθη του τραπεζιού από την ύστερη αρχαιότητα στο μεσαιωνικό βυζάντιο. 
Οικιακός εξοπλισμός: Σκεύη λουτρού, φωτισμός, κιβωτίδια. 
Η προστασία της οικογένειας: υγεία, μαγεία, φυλακτά.
Αντικείμενα ιδιωτικής λατρείας.
Πηγές

6η Τρία Βυζαντινά μνημεία στη Δυτ. Μακεδονία
Το κάστρο των Σερβίων, ο Άγιος Αχίλλειος και Παναγία η Κουμπελίδική ή Σκουταριώτισσα
Μελετάτε και παρουσιάζετε το κάστρο των Σερβίων, αφού κάνετε έρευνα στο Google και βρείτε πληροφορίες σχετικές και εικόνες. Στην παρουσίασή σας θα προσθέσετε εικόνες από την επίσκεψή μας επί τόπου

7η: Μελετάτε και παρουσιάζετε δύο ιστορικές προσωπικότητες 
(π.χ. Κων/νος Παλαιολόγος και Μωάμεθ ο Πορθητής αφού κάνετε έρευνα στο Google και βρείτε πληροφορίες σχετικές και εικόνες. Δεν χρειάζονται τα πάντα για τη ζωή τους, μόνο τα πιο σημαντικά.

8η :Υγρόν Πυρ. Το μυστικό όπλο του Βυζαντίου
Τι ήταν, πότε δημιουργήθηκε, ο δημιουργός του, πως χρησιμοποιούνταν, τρόποι εκτόξευσης, η σύνθεσή του, πηγές που δείχνουν την αποτελεσματικότητά του
Πηγές-Οδηγίες 
Google: πληροφορίες και εικόνες

9η : Η ζωγραφική και η τέχνη του ψηφιδωτού στο Βυζάντιο 
Πηγή
http://www.xanthi.ilsp.gr/istos/frames/eisagogi.htm (πολλές πληροφορίες)
Συνέντευξη με έναν σημερινό αγιογράφο και φωτογραφίες από τη διαδικασία της δημιουργίας μιας εικόνας

10η : Περιγραφή και σχολιασμός της οργάνωσης και λειτουργίας ενός μεσαιωνικού μοναστηριού στη Δύση, και ενός μοναστηριού στην Ανατολή.
Πηγές
http://www.lordsandladies.org/medieval-monastery.htm (χρησιμοποιήστε τη μετάφραση του Google)
http://www.ducksters.com/history/middle_ages_monastery.php  (χρησιμοποιήστε τη μετάφραση του Google)
http://www.regia.org/church4.htm (χρησιμοποιήστε τη μετάφραση του Google)
http://www.imma.edu.gr/macher/hm/hm_main.php?el/D2.4.html (η μοναστική ζωή στο Βυζάντιο)
http://www.mountathos.gr/active.aspx?mode=el{1bb71778-73e0-407e-946b-ba79377d6121}View (φωτογραφίες μοναστηριών και ποιος ίδρυσε και πότε ιδρύθηκε η κάθε μονή
Google:  μεσαιωνικά μοναστήρια και μονές Αγίου όρους 

11η : Εμπόριο-Επαγγελματίες-Συντεχνίες στο Βυζάντιο 

http://constantinople.ehw.gr/forms/fLemmaBodyExtended.aspx?lemmaid=10835&boithimata_State=&kefalaia_State=#chapter_3
Παρουσίαση των διαφόρων επαγγελμάτων με το όνομά τους.
Οργάνωση των επαγγελματιών σε επαγγελματικά σωματεία.
Ο ρόλος των συντεχνιών. Υποχρεώσεις και δικαιώματα των συντεχνιών.

Άλλα θέματα

ΓΕΝΙΚΟ  ΥΛΙΚΟ  ΟΠΟΥ  ΜΠΟΡΕΙΤΕ ΝΑ ΒΡΕΙΤΕ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ

      1)   ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΤΗΣ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΚΗΣ ΖΩΗΣ

1.ΠΟΙΕΣ ΕΙΝΑΙ ΟΙ ΠΡΟΥΠΟΘΕΣΕΙΣ ΝΑ ΤΕΛΕΣΤΕΙ ΕΝΑΣ ΓΑΜΟΣ ;
2.ΠΟΙΑ ΕΙΝΑΙ Η ΘΕΣΗ ΤΩΝ ΓΥΝΑΙΚΩΝ ΣΤΗ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΖΩΗ ;
- ΠΩΣ ΟΝΟΜΑΖΕΤΑΙ ΤΟ ΝΕΟΓΕΝΝΗΤΟ ;
- ΠΟΙΑ ΗΤΑΝ Η ΑΝΑΤΡΟΦΗ ΤΟΥ ΠΑΙΔΙΟΥ ;
- ΠΑΙΧΝΙΔΙΑ
http://ts.sch.gr/repo/online-packages/gym-istoria-a-c/g04-web/section8/sitemap/sitemap.htm :Η καθημερινή ζωή στο Βυζάντιο- χάρτη πλοήγησης-Γραπτές  πηγές  κι  από εκεί στη ΓΡΑΠΤΗ ΠΗΓΗ  21

2)   ΣΧΟΛΕΙΟ .Η ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΣΤΟ ΒΥΖΑΝΤΙΟ

1.Πόσους κύκλους σπουδών είχε το σχολείο στο Βυζάντιο;
2. Ποια είναι τα μαθήματα που διδάσκονται;
3. Ποια είναι  τα δύο είδη των σχολείων;

3)   Η ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΤΟ ΒΥΖΑΝΤΙΟ

1. Που ασκούν οι γιατροί το λειτούργημά τους;
2.Τα νοσοκομεία στο Βυζάντιο
3. Τι ιδρύματα συντηρεί η Εκκλησία ;

4)    ΚΑΤΟΙΚΙΑ

Μια κατοικία των Δυνατών
http://ts.sch.gr/repo/online-packages/gym-istoria-a-c/g04-web/section8/sitemap/sitemap.htm :Η καθημερινή ζωή στο Βυζάντιο- χάρτη πλοήγησης-Γραπτές  πηγές  κι  από εκεί στη ΓΡΑΠΤΗ ΠΗΓΗ  3

5) ΔΙΑΤΡΟΦΙΚΕΣ ΣΥΝΗΘΕΙΕΣ

- ΠΟΙΑ ΕΙΝΑΙ ΤΑ ΚΥΡΙΑ ΓΕΥΜΑΤΑ ΤΩΝ ΒΥΖΑΝΤΙΝΩΝ ;
- ΤΙ ΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΕΙ EΝΑ ΣΥΜΠΟΣΙΟ ΤΩΝ ΒΥΖΑΝΤΙΝΩΝ ;
http://ts.sch.gr/repo/online-packages/gym-istoria-a-c/g04-web/section8/sitemap/sitemap.htm:
Η καθημερινή ζωή στο Βυζάντιο- χάρτη πλοήγησης-Γραπτές  πηγές  κι  από εκεί στη ΓΡΑΠΤΗ ΠΗΓΗ  14

6)  Η ΨΥΧΑΓΩΓΙΑ

1. ΠΟΥ ΔΙΑΣΚΕΔΑΖΟΥΝ ΟΙ ΚΑΤΟΙΚΟΙ ΤΗΣ ΠΡΩΤΕΥΟΥΣΑΣ ;
2. ΠΟΙΕΣ ΕΚΔΗΛΩΣΕΙΣ ΕΧΟΥΜΕ ΣΤΟΝ ΙΠΠΟΔΡΟΜΟ ;
3. ΠΩΣ ΔΙΑΣΚΕΔΑΖΑΝ ΣΤΙΣ ΑΠΟΚΡΙΕΣ ΟΙ ΒΥΖΑΝΤΙΝΟΙ ;
4. ΠΩΣ ΔΙΑΣΚΕΔΑΖΟΥΝ ΣΤΑ ΕΤΗΣΙΑ ΠΑΝΗΓΥΡΙΑ ΤΗΣ ΕΠΑΡΧΙΑΣ ;
http://ts.sch.gr/repo/online-packages/gym-istoria-a-c/g04-web/section8/sitemap/sitemap.htm :Η καθημερινή ζωή στο Βυζάντιο- χάρτη πλοήγησης-Γραπτές  πηγές  κι  από εκεί στη ΓΡΑΠΤΗ ΠΗΓΗ  8 http://www.imma.edu.gr/macher/hm/hm_main.php?el/D2.8.html
                                               
7)ΜΟΝΑΧΙΣΜΟΣ

1. ΠΟΙΕΣ ΟΙ ΤΡΕΙΣ ΜΟΡΦΕΣ ΤΟΥ ΜΟΝΑΧΙΣΜΟΥ ;
2. ΠΟΙΟΣ Ο ΡΟΛΟΣ ΤΟΥ ΗΓΟΥΜΕΝΟΥ ;
3. ΤΙ ΠΡΟΣΦΕΡΟΥΝ ΤΑ ΓΥΝΑΙΚΕΙΑ ΜΟΝΑΣΤΗΡΙΑ ; http://www.oodegr.com/oode/istoria/rwmi/monaxismos1.htm

8)  ΠΡΟΣΩΠΙΚΕΣ ΣΤΙΓΜΕΣ ΤΗΣ ΖΩΗΣ ΤΩΝ ΑΝΘΡΩΠΩΝ


9)  Ο ΙΠΠΟΔΡΟΜΟΣ, ΟΙ ΔΗΜΟΙ ΤΟΥ ΙΠΠΟΔΡΟΜΟΥ & Η ΣΤΑΣΗ ΤΟΥ ΝΙΚΑ


 10) Η ΕΝΔΥΜΑΣΙΑ


11) Υγρό πυρ, το μυστικό όπλο του Βυζαντίου
12) Βυζαντινά μνημεία της Δυτ. Μακεδονίας
13) Βυζαντινά μνημεία της Θες/νικης
14) H αγροτική ζωή στο Βυζάντιο
15) Τα ακριτικά τραγούδια
16) Βυζαντινή τέχνη: Το ψηφιδωτό
17) Σπουδαίοι αγιογράφοι
18) Το κάστρο των Σερβίων
19) Η Βυζαντινή Καστοριά
20) Η Βυζαντινή καστροπολιτεία του Μυστρά
21) Μονεμβασιά
22) Η μορφή του Κων. Παλαιολόγου μέσα από τη λογοτεχνία
23) Στα χρόνια του Βουλγαροκτόνου
24) Μ. Λαμπαδαρίδου-Πόθου, Νικηφόρος Φωκάς: μυθιστορηματική βιογραφία